DOKUMENTY, SPRAWOZDANIA

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2018


Uchwała o zmianie w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2017


Sprawozdanie finansowe za rok 2016 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2016


Sprawozdanie finansowe za rok 2015 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015

Uchwała o wyborze zarządu

Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 pełne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 uproszczone

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2014


Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2013


Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2012


Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2011

 

Uchwała o powołaniu komisji rewizyjnej

Uchwała o wyborze nowego zarządu

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2010


Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Roczne sprawozdanie finansowe 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2009


Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Roczne sprawozdanie finansowe 2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2008


Deklaracja członkowska


Uchwała o powołaniu Stowarzyszenia

Uchwala o wyborze zarządu

Uchwala o wyborze komisji rewizyjnej

 

Statut