WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA  z innymi placówkami:

1.Hospicjum Domowe Salve - ul.A.Struga 3-Łódź
2.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych - ul.E.Plater 34 w Łodzi
3.Fundacja Hospicyjna i Fundusz Dzieci Osieroconych - ul.Chodowieckiego 10 w Gdańsku
4.Szkoła Muzyczna- ul.Sosnowa 9 - w Łodzi
5.GKO,Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich i Teatr Piccolo - ul.Tuwima 34 - Łódź
6.Zespół Szkół w Klonowej - woj.łódzkie
7.Schronisko im.Brata Alberta
8.Caritas Archidiecezji Łódzkiej
9.Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
10.Firmy Farmaceutyczne:Hartmann, Lohmann&Rauscher, Convatec, Tena, Seni i inne
11.Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Hospicyjnej - w Częstochowie
12.Placówki opieki paliatywnej i hospicyjnej z Łodzi i województwa

Od początku istnienia SŁOPiD współpracuje z Centrum Fitoterapii i Medycyny Naturalnej "APUS". Centrum realizuje wnioski na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Posiada w ofercie szeroki wybór opatrunków, sprzętu stomijnego, worki na mocz, materace przeciwodleżynowe. "APUS" jest także regionalnym dystrybutorem firm: Coloplast i Hartmann. Zapraszamy także na stronę Centrum: http://www.apuscentrum.pl gdzie znaleźć można pełną ofertę.

SŁOPiD współpracuje także z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. Nasze założycielki i pracowniczki zostały przez Izbę docenione i otrzymały wyrazy uznania.

 

 

OIPiP-1253/2008 Łódź, dn. 02-07-2008 r.

 

Działając zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dn. 19 kwietnia 1991 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w celu realizacji zadań samorządu powołała Komisję Opieki paliatywno-Hospicyjnej.

Członkowie Komisji Opieki Paliatywno-Hospicyjnej poza bieżącymi zadaniami określonymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych przygotowują szkolenia dla pielęgniarek i położnych obejmujące zagadnienia opieki paliatywno-hospicyjnej, np. opieka paliatywno-hospicyjna - cele i zadania pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, przygotowują i prowadzą warsztaty nt. "Metody radzenia sobie z emocjami po śmierci pacjenta",tworzą standardy postępowania w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej,czynnie uczestniczą w tworzeniu i weryfikacji dokumentacji pielęgniarskiej.

Panie: Ewa Gawęda, Ewa Maciejewska i Jadwiga Kozłowska są jednymi z założycielek Komisji Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Dzięki ich aktywnej pracy, dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi działania Komisji są bardzo efektywne, przynoszą wymierne korzyści w postaci coraz większej grupy przeszkolonych pielęgniarek i położnych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej.

OKręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych bardzo wysoko ocenia pracę i zaangażowanie Pani Ewy Gawędy,Ewy Maciejewskiej i Jadwigi Kozłowskiej. Wykonując tak odpowiedzialne i obciążające obowiązki zawodowe Panie znajdują jeszcze czas i siły na przekazywanie swoich doświadczeń zawodowych innym pielęgniarkom i położnym. Należy nadmienić, że członkowie Komisji za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia, często poświęcają swój wolny czas na spotkania Komisji, bądź uczestnictwo, w tematycznie związanych z pracą Komisji, Konferencjach, Sympozjach, szkoleniach czy warsztatach.

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Pielęgniarek i Położnych